Apie Mus

Motociklininkų sambūris “Savage” – pelno nesiekianti draugija.

SAVAGE – nėra motociklininkų klubas, tai bendraminčių sambūris, kuriuos vienija noras važiuoti motociklu.

Tai “laukinių žmonių grupė”, kuri nesukaustyta politinėmis pažiūromis ar griežtomis idiologijos normomis.
Nuo pat istorijos pradžios neturėjome, neturime ir manome, kad ir neturėsime pretenzijų tapti MC ar MCC klubu.
Artimiausias (pagal veiklos pobūdį) “formatas” yra RC – Riding Club, nariai nenešioja spalvų – vien skiriamąjį ženklą (antsiuvas striukės priekinėje dalyje, kairėje pusėje).

Tapti nariu gali kiekvienas norintis ir nebūtinai vairuojantis motociklą, nepaisant jo socialinės ar visuomeninės padėties, lyties bei amžiaus. Nario statusas įgaunamas už aktyvų dalyvavimą bendroje veikloje. Gavus pasiūlymą iš esamų narių skelbiamas bandomasis laikotarpis nuo 3 iki 12 mėnesių. Per šį laikotarpį, neesant pretenzijų iš kitų narių, kandidatas priimamas į sambūrį prisiekus interpretuota priesaika. Išduodamas antsiuvas, kurį nešioti yra garbės reikalas.

Bendrosios taisyklės ir nuostatos:

“If you give respect, you will get respect. If you act like an asshole, you will be treated like an asshole!”

 • Sambūrio veikloje dalyvaujantys asmenys yra lygūs!
 • Nėra renkamas prezidentas.
 • Atskiri miestai ar regionai gali turėti koordinatorius.
 • Visi nariai dalyvauja bendroje veikloje ir turi balsavimo teisę.
 • Gali būti renkami stojimo ir metiniai mokesčiai.
 • Narystės gali būti perkamos balsavus daugumai.
 • Regiono koordinatoriai tarpusavio sutarimu gali keisti vidaus
  taisykles, priimti skubius neatidėliotinus sprendimus, skirti nuobaudas.
 • Darbai, užduotys, sprendimai priimami ir skirstomi bendro susitikimo metu arba tinklalapį, balsuojant narių daugumai.
 • Narys gali prarasti savo statusą už ne pagarbą kitų narių atžvilgiu ar vengiant dalyvauti veikloje. Įspėjimų sistemą. 3 įspėjimai narys praranda nario statusą.
 • Per metus privaloma dalyvauti dviejuose bendruose susitikimuose.